OMV сайтове
Затвори
OMV AdBlue

AdBlue® осигурява чистота

През 2014 г. влезе в сила новият стандарт на ЕС за емисии за отработени газове Euro 6. Това допълнително намали нормите на камиони и автобуси за емисии на азотни оксиди (NOx), въглеродни оксиди (CO), въглеводороди (CH) и фин прах (PM). Подобренията по двигателите вече не бяха достатъчни, за да отговорят на новите стандарти.

Решението идва от SCR процеса (селективна каталитична неутрализация) - процес, при който катализаторът намалява всички замърсители едновременно. AdBlue® е от съществено значение, за да работи технологията. AdBlue® се състои от 67,5% дестилирана вода и 32,5% пречистен разтвор на карбамид (урея).

Предимствата на AdBlue®:

  • Намалява азотния оксид (NOx) с 60% (Euro 5 в сравнение с Euro 3)
  • Намалява фините прахови частици с поне 80% (Euro 4 и Euro 5)
  • Намалява емисиите на CO2 с до 7%
  • Екологични съставки (вода и урея)
  • Икономично потребление

За повече информация относно AdBlue®, молим да се запознаете с информацията в документите за изтегляне по-долу:

AdBlue CEFIC Guidline (PDF, 426,3 KB)
AdBlue Safety data (PDF, 56,6 KB)
AdBlue Technical Data (PDF, 98,1 KB)

Oilfinder