OMV сайтове
Затвори
img_CO2 header_Bulk

Компенсиране на емисиите за горивата във Вашия бизнес

Kомпенсирането на емисиите въглероден двуокис (CO2), заедно с ограничаването и намаляването на парниковите газове, е друга много важна стъпка за цялостното опазване на климата. Като избирате нашите горива за бизнеса си, Вие допринасяте за опазването на околната среда, като подкрепяте проекти за опазване на климата и по този начин компенсирате CO2 емисиите си. 

Опазването на климата не е регионален проблем, а е въпрос на глобален баланс. Емисиите въглероден двуокис не стоят на едно място – те се разпространяват в атмосферата.  Проектите за компенсиране на въглеродните емисии противодействат на глобалното затопляне, като намаляват CO2.

CO2 е парников газ, който абсорбира топлинното излъчване на слънцето, отразено от земната повърхност, и го насочва обратно към земята. За да се противодейства на парниковия газ и повишаването на температурите през последните години, е необходимо да се предприеме многостранен подход към опазване на климата. 

OMV работи в партньорство с ClimatePartner, един от водещите доставчици на корпоративни решения по опазване на климата, утвърден и опитен партньор. Компанията ClimatePartner е създадена през 2006 г. в Мюнхен и към днешна дата си сътрудничи с 1 500 компании в 30 държави. Дългогодишният опит на ClimatePartner и гарантираната прозрачност на всички нейни процеси и проекти, както и личното консултиране и съдействие, бяха решаващите фактори за нашия избор.

Сътрудничеството между OMV и ClimatePartner Ви дава възможност да компенсирате вредните емисии за закупеното гориво. С това компенсиране Вие подкрепяте проекти за опазване на климата, намалявайки емисиите въглероден двуокис. При изчисляване на CO2 емисиите на горивата, OMV използва стойностите на IPCC (Междуправителствена експертна група по климатични промени). IPCC е междуправителствният орган на Обединените нации с висока степен на легитимност, който осигурява обективна и научна оценка на резултатите от изследването на промяната в климата. 

  • По-голяма надеждност на стратегията Ви за устойчивост: получавате CO2 сертификат, който потвърждава Вашия баланс по компенсиране на въглероден двуокис – с пълна прозрачност и проследимост
  • Като признат и опитен партньор, ClimatePartner осигурява сигурност и прозрачност на всички процеси и проекти
  • Активно допринасяте за глобалното опазване на климата

Промените изискват време, усилия и желание. Желанието да правим добро на хората, околната среда и на себе си е това, което ни води напред и ни предизвиква да се развиваме. 

Изберете да компенсирате въглеродните емисии, които Вашият бизнес генерира и да допринесете за по-добро утре. 

Поискайте оферта за коменсиране на CO2 емисиите: 

Oilfinder