OMV сайтове
Затвори

Контакти

отдел телефон/e-mail
Картов отдел

телефон: +359 2 932 9726 
eл. поща: omvcard.bg@omv.com

Търговия на едро

телефон: +359 2 932 9777
eл. поща: omvcommercial.bg@omv.com     

Битум

телефон: +359 2 932 9777
eл. поща: Konstantin.Stoychev@omv.com   

Ценова листа Търговия на едро OMV Commercial

Oilfinder