OMV сайтове
Затвори
img_compensate your CO2

Климатично неутрално шофиране

Заедно с ограничаването и намаляването на парниковите газове, компенсирането на емисиите въглероден двуокис (CO2) е друга много важна стъпка за цялостното опазване на климата. Вашата OMV карта Climate Neutral предоставя два подхода в тази посока: пълно компенсиране на всички закупени литри или индивидуално компенсиране на желаното количество литри – гъвкавa система, която съответства на изискванията на клиента или маршрута.

CO2 е парников газ, който абсорбира топлинното излъчване на слънцето, отразено от земната повърхност, и го насочва обратно към земята. За да се противодейства на парниковия газ и повишаването на температурите през последните години, е необходимо да се предприеме многостранен подход към опазване на климата. Една от възможностите е компенсиране на въглеродния двуокис чрез инвестиране в проекти за компенсиране на CO2 емисиите.

В качеството си на клиент на OMV карта Climate Neutral, разполагате с две възможности за компенсиране на CO2 емисиите си:

Пълно компенсиране

img_All-in

 • Използвайте Вашата OMV карта Climate Neutral за презареждане на гориво и компенсирайте всеки литър
 • Фиксираната такса се добавя към Вашата OMV фактура без допълнителни административни разходи
 • Всички заредени литри автоматично се компенсират и стават въглеродно-неутрални посредством OMV портфолиото от проекти за опазване на климата
 • Получавате CO2 сертификат от ClimatePartner като потвърждение – така винаги можете да следите обемите компенсиран въглероден двуокис

Индивидуално компенсиране

img_Flex

 • Решение за индивидуално компенсиране на литрите заредено гориво
 • Избирате своето индивидуално количество посредством платформата ClimatePartner и задавате своята поръчка
 • Всички заредени литри автоматично се компенсират и стават въглеродно-неутрални чрез OMV портфолиото от проекти за опазване на климата
 • Получавате CO2 сертификат от ClimatePartner като потвърждение – така винаги можете да следите обемите компенсиран въглероден двуокис

OMV работи в партньорство с ClimatePartner, един от водещите доставчици на корпоративни решения по опазване на климата, утвърден и опитен партньор. Компанията ClimatePartner е създадена през 2006 г. в Мюнхен и към днешна дата си сътрудничи с 1 500 компании в 30 държави. Дългогодишният опит на ClimatePartner и гарантираната прозрачност на всички нейни процеси и проекти, както и личното консултиране и съдействие, бяха решаващите фактори за нашия избор.

img_Cans

Сътрудничеството между OMV и ClimatePartner Ви дава възможност да неутрализирате заредените с Вашата OMV карта Climate Neutral литри гориво, т.е. да компенсирате емисиите, които изразходвате, докато шофирате. С това компенсиране Вие подкрепяте проекти за опазване на климата, намалявайки емисиите въглероден двуокис. При изчисляване на CO2 емисиите на горивата, OMV използва стойностите на IPCC (Междуправителствена експертна група по климатични промени). IPCC е междуправителствният орган на Обединените нации с висока степен на легитимност, който осигурява обективна и научна оценка на резултатите от изследването на промяната в климата. 

 • Възползвате се от избрано портфолио сертифицирани проекти за компенсиране на въглеродните емисии
 • По-голяма надеждност на стратегията Ви за устойчивост: получавате CO2 сертификат, който потвърждава Вашия баланс по компенсиране на въглероден двуокис – с пълна прозрачност и проследимост
 • Като признат и опитен партньор, ClimatePartner осигурява сигурност и прозрачност на всички процеси и проекти
 • Активно допринасяте за глобалното опазване на климата
 • Подкрепа за признати и одитирани проекти за компенсиране на въглеродните емисии чрез OMV карта Climate Neutral на гарантирано фиксирана цена*

*OMV гарантира на своите клиенти фиксирана цена за компенсиране на емисии въглероден двуокис за срок от 12 месеца.

Брошура за шофиране без вредни емисии (PDF, 457,7 KB)

Oilfinder