OMV сайтове
Затвори
img_CO2 customer portal

Вашият клиентски портал на ClimatePartner

Прозрачността и проследимостта са важен приоритет за нас и ClimatePartner в цялостното опазване на климата. Следователно, като клиент на OMV, можете да разчитате на най-високото ниво на сигурност в управлението и прозрачността на всички проекти и процеси. Персонализираният портал на ClimatePartner е на Ваше разположение, за да следите сами компенсирането на CO2 емисиите си.

В клиентския портал на ClimatePartner ще откриете:

  • Компенсираните от Вас CO2 емисии (общи и на ниво поръчка)
  • Подкрепяните от Вас проекти за опазване на климата 
  • Вашия сертификат за изтегляне 

Как работи:

  1. Моля, въведе Вашия SAP номер в полето по-долу (ще го намерите във фактурата)
  2. Натиснете “GO“ 
  3. Готово: вече сте в личния си клиентски портал на ClimatePartner и може да наблюдавате активностите си на живо 

Достъп до личния Ви клиентски портал на ClimatePartner:

 

Oilfinder