OMV сайтове
Затвори
img_compensate your CO2

Станете част от глобалната декарбонизация

    Заедно с ограничаването и намаляването на парниковите газове, компенсирането на емисиите въглероден двуокис (CO2) е друга много важна стъпка за цялостното опазване на климата. Присъединявайки се към нас в инвестицията в проекти, които улавят подобно количество CO2 от атмосферата, каквото се произвежда, колективно можем да работим за компенсиране на емисиите на CO2 и да допринесем за създаването на по-устойчива среда. Вашата OMV карта с услуга компенсиране на CO2 предоставя два подхода в тази посока: пълно компенсиране на всички закупени литри или индивидуално компенсиране на желаното количество литри – гъвкавa система, която съответства на изискванията на клиента или маршрута.

CO2 е парников газ, който абсорбира топлинното излъчване на слънцето, отразено от земната повърхност, и го насочва обратно към земята. За да се противодейства на парниковия газ и повишаването на температурите през последните години, е необходимо да се предприеме многостранен подход към опазване на климата. Защитата на климата надхвърля регионалните граници и е въпрос на глобално равновесие. Емитираният CO2 не се ограничава - той се разпръсква в атмосферата. Една от възможностите е компенсиране на въглеродния двуокис чрез инвестиране в проекти за компенсиране на CO2 емисиите. 

В качеството си на клиент на  OMV карта с услуга компенсиране на CO2, разполагате с две възможности за компенсиране на CO2 емисиите си:

Пълно компенсиране

img_All-in

 • Използвайте Вашата OMV карта с услуга компенсиране на CO2 за презареждане на гориво и компенсирайте всеки литър
 • Фиксираната такса се добавя към Вашата OMV фактура без допълнителни административни разходи
 • Всички заредени литри автоматично се компенсират посредством OMV портфолиото от проекти за опазване на климата
 • Получавате CO2 сертификат от ClimatePartner като потвърждение – така винаги можете да следите обемите компенсиран въглероден двуокис

Индивидуално компенсиране

img_Flex

 • Решение за индивидуално компенсиране на литрите заредено гориво
 • Избирате своето индивидуално количество посредством платформата ClimatePartner и задавате своята поръчка
 • Всички заредени литри автоматично се компенсират чрез OMV портфолиото от проекти за опазване на климата
 • Получавате CO2 сертификат от ClimatePartner като потвърждение – така винаги можете да следите обемите компенсиран въглероден двуокис

OMV работи в партньорство с ClimatePartner, един от водещите доставчици на корпоративни решения по опазване на климата, утвърден и опитен партньор. Компанията ClimatePartner е създадена през 2006 г. в Мюнхен и към днешна дата си сътрудничи с 1 500 компании в 30 държави. Дългогодишният опит на ClimatePartner и гарантираната прозрачност на всички нейни процеси и проекти, както и личното консултиране и съдействие, бяха решаващите фактори за нашия избор.

img_Cans

Сътрудничеството между OMV и ClimatePartner Ви дава възможност да неутрализирате заредените с Вашата OMV карта с услуга компенсиране на CO2 литри гориво, т.е. да компенсирате емисиите, които изразходвате, докато шофирате. С това компенсиране Вие подкрепяте проекти за опазване на климата, намалявайки емисиите въглероден двуокис. При изчисляване на CO2 емисиите на горивата, OMV използва стойностите на IPCC (Междуправителствена експертна група по климатични промени). IPCC е междуправителствният орган на Обединените нации с висока степен на легитимност, който осигурява обективна и научна оценка на резултатите от изследването на промяната в климата. 

 • Възползвате се от избрано портфолио сертифицирани проекти за компенсиране на въглеродните емисии
 • По-голяма надеждност на стратегията Ви за устойчивост: получавате CO2 сертификат, който потвърждава Вашия баланс по компенсиране на въглероден двуокис – с пълна прозрачност и проследимост
 • Като признат и опитен партньор, ClimatePartner осигурява сигурност и прозрачност на всички процеси и проекти
 • Активно допринасяте за глобалното опазване на климата
 • Подкрепа за признати и одитирани проекти за компенсиране на въглеродните емисии чрез OMV карта с услуга компенсиране на CO2 на гарантирано фиксирана цена*

*OMV гарантира на своите клиенти фиксирана цена за компенсиране на емисии въглероден двуокис до 31 декември 2024 г.

Oilfinder