OMV сайтове
Затвори
img_header_solar FS

OMV с инсталирани фотоволтаични соларни панели

Като част от стратегията за устойчивост на OMV,  за бензиностанциите на компанията се предприемат мерки, за да оперират по по-устойчив, екологичен и енергоспестяващ начин. 

Една от тях е инсталирането на фотоволтаични соларни системи върху покривите на бензиностанции OMV. 

Четири пилотни станции стартират през 2023 г.

Енергията се използва за всички  услуги – като приготвяне на VIVA кафе специалитети и/или закуски и много други. 

Фотоволтаичните соларни системи, които вече се използват, са оборудвани с допълнително захранване за паралелна работа с мрежата. Генерираната слънчева енергия покрива голяма част от собственото потребление на бензиностанцията, като по този начин облекчава тежестта върху електрическата мрежа и околната среда. Преминавайки към възобновяема слънчева енергия, тези 4 бензиностанции на OMV трябва да спестяват около  100 тона CO2 годишно. Благодарение на инсталирането на фотоволтаичните системи годишното производство на електроенергия от тези 4 обекта е над 160 MWh годишно, като тази енергия покрива около 1/3 от потреблението на конкретните обекти.

Обекти с инсталирани фотоволтаични соларни системи:

 • OMV Тракия Динката
  Адрес: АМ Тракия, 86 км, ляво, Местност "Гара Кория"
 • OMV Чучулигово ляво
  Адрес: АМ Струма, 166,5 км., ляво
 • OMV Чучулигово дясно
  Адрес: АМ Струма, 166,5 км., дясно
 • OMV Оризово
  Адрес: АМ Тракия, 165 км, дясно

Oilfinder