OMV сайтове
Затвори

OMV Super 95

Super 95  изпълнява изискванията на БДС EN 228.

Пакета от добавки, в OMV Super 95, специално разработен за OMV, осигурява предимства като*:

Защита срещу корозия.

Чист двигател при постоянна употреба.

* Предимствата зависят от превозното средство, поведението на шофьора и техническите характеристики и състояние на двигателя отнасят се при сравнение с гориво отговарящо на  минималното изискване (БДС EN 228  за бензин) 

Oilfinder