OMV сайтове
Затвори

Център Доставчици – винаги търси надеждни и компетентни доставчици

Въпросник за доставчици

С попълване на онлайн въпросника за доставчици можете да се регистрирате за включване в нашата база данни и по този начин да се възползвате от бъдещи анкети.

Стани доставчик

Общи условия за закупуване се прилагат за всички поръчки за закупуване, издавани от ОМВ България ООД.

Общи условия за закупуване (ОУЗ), (PDF, 337,9 KB)

Oilfinder