Contact
OMV сайтове
OMV сайтове
OMV Websites
OMV www.omv.com Австрия www.omv.at Чехия www.omv.cz Германия www.omv.de Унгария www.omv.hu Нова Зеландия www.omv.nz Норвегия www.omv.no Румъния www.omv.ro Сърбия www.omv.rs Словения www.omv.si Словакия www.omv.sk Тунис www.omv.tn Турция www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com
Затвори

Защитата на личните данни е важна за нас

Ние ще уважаваме вашите права във връзка с личните данни, като спазваме всички приложими нормативни актове и регулации по защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("Общ Регламент").

Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент) влиза в сила на 25 май 2018 г. Ние полагаме максимални усилия да защитим Вашите лични данни, с оглед на което актуализирахме Политиката за защита на личните данни съгласно изискванията на Общия Регламент. Можете да откриете тук актуализираната Политика за защита на личните данни, съдържаща информация относно обработването на Вашите лични данни в този контекст.

Също така може да намерите важна информация относно Вашите права, включително правата Ви на достъп, да изискате коригиране или изтриване да изискате ограничаване на обработването, да оттеглите съгласието си, да направите възражение да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, на преносимост на данните и правото Ви да подадете жалба до надзорните органи по защита на лични данни.

Бланка на запитване за физически лица

Карта бензиностанции

Обратна връзка

Oilfinder