OMV сайтове
Затвори

За компанията

OMV произвежда и маркетира петрол и газ, както и нефтохимични продукти и решения по отговорен начин и разработва иновативни решения за кръгова икономика. С консолидирани приходи от продажби от 36 млрд. евро и персонал от около 22 400 души през 2021 г., OMV АД е една от най-големите индустриални компании в Австрия. В сектор „Проучване и Добив“ OMV притежава силни бази в Централна и Източна Европа и балансирано международно портфолио с позиции в Близкия изток и Африка, Северно море и Азиатско-тихоокеанския регион като основни райони. Средното дневно производство през 2021 г. е 486 000 нефтени барела с акцент върху природния газ. В сектор „Fuels & Feedstock“ OMV оперира три рафинерии в Европа и притежава 15% дял в ADNOC Refining и ADNOC Global Trading, с общ капацитет за преработка от над 500 000 барела на ден. В допълнение, OMV оперира около 2 100 бензиностанции в десет европейски държави и поддържа хранилища за съхранение на газ в Австрия и Германия. През 2021 г. обемът на продажбите на газ възлиза на 196 TWh. В сектор „Химикали и Материали“ OMV, чрез дъщерното си дружество Borealis, е един от водещите световни производители на иновативни полиолефинови решения и европейски лидер на пазара на базови химикали, торове и механично рециклиране на пластмаси. Компанията доставя услуги и продукти на клиенти по целия свят чрез Borealis и две важни съвместни предприятия: Borouge (с ADNOC, базирана в ОАЕ и Сингапур) и Baystar ™ (с TotalEnergies, базирана в САЩ). Устойчивото развитие е неделима част от корпоративната стратегия на OMV. Компанията подкрепя прехода към нисковъглеродна икономика и е поставила измерими цели за намаляване на въглеродния интензитет, както и за прилагане на нови енергийни и нефтохимични решения.

Oilfinder