OMV сайтове
Затвори

Ефективно и професионално снабдяване

Отдел Снабдяване на ОМВ България ООД е разделен на областите Оперативно снабдяване и Проектно снабдяване.
 
Оперативно снабдяване отговаря за управлението на малки проекти и местни изисквания, свързани с ОМВ България ООД. Проектно снабдяване отговаря за управлението на дефинирани големи проекти на ОМВ България ООД.
Двата отдела Снабдяване образуват интерфейса между вътрешни клиенти и външни доставчици. Те отговарят за оптимизиране на условията и изискванията.
Отдел Снабдяване образува интерфейса между вътрешни клиенти и външни доставчици. Те отговарят за оптимизиране на условията и изискванията.
За процеси по снабдяване в цялата група отговаря Корпоративно снабдяване като напълно интегрирана корпоративна функция.

Oilfinder